De Keuzevrijheid Podcast #8 Christian Kromme

Maakt AI ons meer mens?

In deze aflevering duiken we in de wereld van kunstmatige intelligentie met AI-futurist Christian Kromme. Samen onderzoeken we de mogelijkheden die AI biedt als katalysator voor samenwerking, kennisdeling en als hulpmiddel voor een vrije en mensgerichte samenleving. We bespreken ook de mogelijke angsten rondom AI-misbruik door gecentraliseerde machten en de ontwikkelingen binnen de open-source AI community waar streven naar meer zelfstandigheid en autonomie centraal staat.

In het tweede deel van het gesprek verkennen we Christian's missie om ons voor te bereiden op de radicale transformatie die AI teweeg zal brengen in onze samenleving. We kijken naar hoe AI culturele en taalkundige verschillen kan overbruggen en ons in staat kan stellen ons te richten op onze passies en persoonlijke missies. Daarnaast bekijken we ook hoe de combinatie van AI, cryptocurrencies en decentraal internet een realistisch alternatief kan vormen als breed geaccepteerd betaalmiddel.

In het laatste deel van de podcast gaan we dieper in op de implicaties van AI op ons leven en de uitdagingen die het vormt voor de status quo. We bespreken hoe AI verschillende soorten informatie kan combineren om verrassende resultaten te genereren en hoe de toenemende kracht ervan reacties van de overheid kan uitlokken. Deze aflevering is onmisbaar voor degenen die op de hoogte willen zijn van onze technologische toekomst en beter willen begrijpen wat de impact van AI zal zijn.

Show notes

Website Christian Kromme: https://christiankromme.nl/

ChatGPT: https://openai.com/blog/chatgpt

Wil je bijdragen aan deze podcast door als gast aan te schuiven of door als host met mensen in gesprek te gaan? Heb jij een boeiend verhaal dat veel mensen helpt om hun keuzevrijheid te vergroten of heb je een talent voor het voeren van pakkende gesprekken? Mail dan naar dekeuzevrijheidpodcast@keuzevrijbijmij.nl en wie weet horen we jou binnenkort in een aflevering.

Menu